Netiskneme,
ale ŘEŽEME!

Soulad s autorskými právy

Zákazník prohlašuje, že zasláním požadavku na výrobu daného motivu, odpovídá za vypořádání autorských práv k případným chráněným známkám a autorským dílům (obrázkům a nápisům). Dále prohlašuje, že si je vědom, že pokud by neměl daná práva vypořádána, může se dopouštět porušení těchto práv. Všechny práva na případné vypořádání autorsko-právních požadavků přechází žádostí o výrobu produktu na zákazníka.